Fragment muru

Szczecin - Fragment muru

Opis Posłuchaj

Jedyny (oprócz Baszty Panieńskiej) zachowany ślad średniowiecznych obwarowań miejskich. Jest to fragment muru oporowego, podtrzymujący skarpę Psiej Góry. Na nim opierał się mur miejski biegnący prostopadle w kierunku rzeki Odry. Mur zbudowano z głazów narzutowych i cegły. 
W 1657 roku w pogoni za Szwedami pod mury Szczecina podeszły polskie wojska Stefana Czarnieckiego. Na pamiątkę tego wydarzenia w 300-letnią rocznicę umieszczono na murze pamiątkową tablicę.

Poprzedni zabytek    Następny zabytek