Zajezdnia tramwajów konnych

Szczecin - Zajezdnia tramwajów konnych

Opis Posłuchaj

Dawna zajezdnia tramwajów konnych działała przy ulicy Kolumba od 1885 r. Były tu pomieszczenia dla 90 koni, hale na 22 wagony tramwajowe, warsztaty i magazyny z paszą dla zwierząt oraz budynki mieszkalno - administracyjne. Po wprowadzeniu w Szczecinie tramwajów elektrycznych w magazynach ulokowano maszynownię. Obiekt służył komunikacji miejskiej do 1990 roku. Obecnie w wyremontowanych budynkach ma siedzibę Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.

Poprzedni zabytek    Następny zabytek