Most Długi

Szczecin - Most Długi

Opis Posłuchaj

Pierwsza wzmianka o moście pojawiła się w szczecińskich źródłach w XIII wieku. Stanowił on główną przeprawę do Szczecina. W średniowieczu statki płynące Odrą musiały się tutaj zatrzymać, a ich właściciele sprzedawali towary szczecińskim kupcom, co przyczyniło się do rozwoju miasta. Most był dwukrotnie rozbudowywany i służył mieszkańcom do 1903 r. Wtedy też rozebrano średniowieczny obiekt i w jego miejsce zbudowano most zwodzony o nazwie Hanza. Posiadał on podnoszące się w 20 sekund klapy umożliwiające ruch statków. Most ten wysadzony w trakcie II wojny, został odbudowany w 1959 r. na starych przęsłach i filarach. Do 2000 r. był też mostem zwodzonym.

Poprzedni zabytek    Następny zabytek