Fabryka pieców chlebowych Kirst'a

Szczecin - Fabryka pieców chlebowych Kirst'a

Opis Posłuchaj

Fabryka pieców chlebowych Emila Kirst'a działała od 1847 r. Właściciel chcąc rozbudować zabudowania fabryczne, nabył posesję przy obecnej ul Jagiellońskiej. Jednak władze odmówiły zgody na budowę, uzasadniając swą decyzję nowymi przepisami, zakazującymi lokalizacji fabryk na przedmieściach o przeznaczeniu mieszkaniowym, a takim była właśnie zakupiona działka. E. Kirst dowiódł, że kupił ten teren specjalnie pod inwestycję, a podanie złożył przed zmianą przepisów, dzięki czemu mógł rozbudować fabrykę. Zabudowania składały się z części mieszkalnych, administracyjnych i fabrycznych. Budynki zachowały się łącznie z reprezentacyjną bramą wjazdową, nad którą umieszczony jest znak firmowy fabryki Kirst'a - wizerunek głowy gryfa w koronie z piecem chlebowym. 

Poprzedni zabytek    Następny zabytek