Trasa przemysłowa

Znaleziono zabytków:

10

Wytwórnia alkoholi i drożdży C. Lefever'a

ul. Kolumba 81
1905 r.
Dostępność dla niepełnosprawnych Model 3D

Wytwórnia alkoholi i drożdży C. Lefever’a była znana w całych Niemczech. Zespół fabryczny składał się z budynków położonych wokół dziedzińca, do którego prowadziła brama przejazdowa.

Typ: przemysł
Posłuchaj
Szczegóły

Zajezdnia tramwajów konnych

ul. Kolumba 86-89
1885 r.
Dostępność dla niepełnosprawnych

Dawna zajezdnia tramwajów konnych działała przy ulicy Kolumba od 1885 r. Były tu pomieszczenia dla 90 koni, hale na 22 wagony tramwajowe, warsztaty i magazyny z paszą dla zwierząt oraz budynki mieszkalno-administracyjne.

Typ: przemysł
Posłuchaj
Szczegóły

Gazownia

ul. Tama Pomorzańska 26
1848 r.
Dostępność dla niepełnosprawnych

Gazownia szczecińska była najstarszą w mieście inwestycją komunalną. Prace budowlane rozpoczęto w 1847 r. Jednocześnie prowadzono prace nad budową gazociągów na terenie miasta.

Typ: przemysł
Posłuchaj
Szczegóły

Wieża węglowa

ul. Koksowa 5/4
1925 r.

Betonowy zasobnik węglowy o wysokości 46 m był jedną z pierwszych w całości żelbetowych konstrukcji w Niemczech.

Typ: przemysł
Posłuchaj
Szczegóły

Wieża Ciśnień - Kościół MB Jasnogórskiej

ul. Orawska 3
1865 r.
Dostępność dla niepełnosprawnych

Wieża powstała jako część szczecińskiej sieci wodociągowej. Wodociąg zaopatrywany był w wodę z Odry kanałem do stacji pomp.

Typ: kościół
Posłuchaj
Szczegóły

Fabryka pieców chlebowych Kirst'a

ul. Jagiellońska 34
1910 r.
Dostępność dla niepełnosprawnych

Fabryka pieców chlebowych Emila Kirst`a działała od 1847 r. Budynki zachowały się łącznie z reprezentacyjną bramą wjazdową, nad którą umieszczony jest wizerunek głowy gryfa w koronie – znak firmowy fabryki Kirst`a.

Typ: przemysł
Posłuchaj
Szczegóły

Most Długi

Most Długi
1283 r.
Dostępność dla niepełnosprawnych

Pierwsza wzmianka o moście pojawiła się w szczecińskich źródłach w XIII wieku. Stanowił on główną przeprawę do Szczecina.

Typ: przemysł
Posłuchaj
Szczegóły

Stara rzeźnia na Łasztowni

ul. Tadeusza Wendy 14
1898 r.
Dostępność dla niepełnosprawnych

Zbudowany w drugiej połowie XIX wieku zespół zabytkowych budynków po dawnych zakładach mięsnych, zlokalizowanych na Łasztowni.

Typ: przemysł
Posłuchaj
Szczegóły

Dawna elektrownia

ul. Świętego Ducha 4
1913 r.
Dostępność dla niepełnosprawnych

Od początku XVIII wieku mieścił się tu dom poprawczy dla kobiet, a od 1889 r. obiekt zmienił funkcję i użytkowany był przez Zakład Energetyczny jako pierwsza wytwórnia prądu dla Szczecina.

Typ: przemysł
Posłuchaj
Szczegóły

Stary młyn i olejarnia

ul. Dębogórska 31-33
1837 r.

"Walzműhle" był jednym z pierwszych na Pomorzu młynów walcowych. Należał do największych i najnowocześniejszych zakładów młynarskich we wschodnich prowincjach Prus.

Typ: przemysł
Posłuchaj
Szczegóły