Pomnik Adama Mickiewicza

Szczecin - Pomnik Adama Mickiewicza

Opis Posłuchaj

W miejscu obecnego posągu do II wojny stał monumentalny pomnik z brązu cesarza Fryderyka III na koniu. Został zdjęty z cokołu i prawdopodobnie przetopiony na potrzeby militarne. Po wojnie na cokole zagościł polski wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. Odsłonięcie pomnika, dzieła Sławomira Lewińskiego, nastąpiło w 1960 r. z okazji 1000 letniej rocznicy państwa polskiego.

Model 3D

Poprzedni zabytek    Następny zabytek