Brama Główna Cmentarza Centralnego

Szczecin - Brama Główna Cmentarza Centralnego

Opis Posłuchaj

Decyzję o utworzeniu cmentarza centralnego w Szczecinie podjęto w 1899 r. Było to podyktowane przepełnieniem licznych miejskich miejsc pochówku na terenie miasta, które wraz z rozpoczęciem budowy jednej miejskiej mekropolii zlikwidowano. Projekt cmentarza wykonali Wilhelm Meyer- Schwartau i Georg Hanning. Założeniem architektów było stworzenie cmentarza-parku, dlatego dużą część terenu stanowią zieleńce, szpalery drzew i zbiorniki wodne. 

W latach 1901-1903 zbudowano bramę główną cmentarza o szerokości 77 metrów w stylu architektonicznym nawiązującym do kaplicy cmentarnej. Głównym projektantem był Wilhelm Meyer -Schwartau. Dwa skrzydła bramy zostały zagospodarowane na potrzeby administracji cmentarza oraz zaplecze gospodarcze. W 1941 r. podczas nalotów bombowych brama została poważnie uszkodzona. W wyniku pożaru spłonęła dokumentacja cmentarza. Podczas odbudowy zlikwidowano wschodnie skrzydło - gospodarcze oraz kopułę z krzyżem, która pierwotnie zdobiła bramę. 

 

Poprzedni zabytek    Następny zabytek