Dawna elektrownia

Szczecin - Dawna elektrownia

Opis Posłuchaj

Od początku XVIII wieku mieścił się tu dom poprawczy dla kobiet, a od 1889 r. obiekt zmienił funkcję i użytkowany był przez Zakład Energetyczny jako pierwsza wytwórnia prądu dla Szczecina. Funkcjonował jako elektrownia do 1945 r. Po wojnie ponownie uruchomiono w nim zakład energetyczny, zwany rozdzielnią „św. Krzysztofa” – od nazwy ówczesnej ulicy. Stacja transformatorowa użytkowana była do 1970 roku, kiedy to wyłączono ją z eksploatacji i oddano budynek w użytkowanie do celów produkcyjnych Spółdzielni Elektrotechnicznej „Selsin”. Obecnie działa w nim Trafostacja Sztuki (TRAFO).

Poprzedni zabytek    Następny zabytek