Stary Ratusz

Szczecin - Stary Ratusz

Opis Posłuchaj

Od średniowiecza do 1879 r. pełnił funkcję ratusza – siedziby władz miejskich. W XVII wieku uległ zniszczeniu w wyniku najazdów Branderbunczyków. Odbudowano go w modnym wówczas stylu barokowym. Po wyprowadzcce rajców miejskich w budynku mieściły się lokale usługowo-handlowe i mieszkalne. Budowla została ponownie zniszczona podczas II wojny. Przy odbudowie zachowano dwa style architektoniczne – całość budynku pozostaje w pierwotnym stylu gotyckim, jeden ze szczytów wykonano według wzorów barokowych. Ratusz jest obecnie siedzibą Muzeum Narodowego w Szczecinie – mieści się w nim Muzeum Miejskie.

Poprzedni zabytek