Brama Portowa

Szczecin - Brama Portowa

Opis Posłuchaj

Brama Portowa to pozostałość po nowożytnych umocnieniach szczecińskiej twierdzy. W II połowie XIX wieku forty zlikwidowano, zburzono mury miejskie a bramy Portową i Królewską pozostawiono na pamiątkę jako budowle wolnostojące. Brama posiada bogatą typową dla baroku dekorację. Na elewacji znajdują się: widok Szczecina, herby Prus, monogram króla Prus Fryderyka Wilhelma I - fundatora bramy, napis o zdobyciu Szczecina przez wojska pruskie i liczne rzeźby będące oznaką triumfu władcy. Obecnie w bramie mieści się Teatr Kameralny Szczecińskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. 

Poprzedni zabytek    Następny zabytek